Birthday Calendar
 
JANUARY
1 Fr. S.Clement Rosario 05-01-1966
2 Fr. M.John Nicholas 09-01-1959
3 Fr. F. Felix Kamal 11-01-1986
4 Fr. S.Jacob 12-01-1976
5 Fr. K.Arockia Raj 14-01-1979
6 Fr. R.Anthony Samy 26-01-1952
7 Fr. A. R.Anthony Samy 27-01-1970
8 Fr. B.Antony Suresh 30-01-1984
 
FEBRUARY
1 Fr. P.Maran 02-02-1982
2 Fr.P.Arputha Rayan 04-02-1947
3 Fr. A. C.John Peter 04-02-1976
4 Fr. P. John Paul 06-02-1986
5 Fr. S. M.Anandaraj 07-02-1965
6 Fr. M.Abraham 09-02-1959
7 Fr. A. Kulandai Yesu 14-02-1985
8 Fr. A.Robert 15-02-1960
9 Fr. L.Joseph Julian 16-02-1952
10 Fr. P. Vino Alphons Xavier 21-02-1987
11 Fr. A.Don Bosco 22-02-1981
12 Fr. A.Rayappan 23-02-1963
13 Fr. M. Lawrence Pius 24-02-1981
14 Fr. A. Arulsamy 27-2-1949
15 Fr. A.Stephen 27-02-1980
     
 
MARCH
1 Fr. S.Jeyaseelan 01-03-1959
2 Fr. L.Ramesh 07-03-1977
3 Fr. S.James 10-03-1974
4 Fr. V. Sekar 13-03-1989
5 Fr. D .ArockiaRaj 16-03-1983
6 Fr I.Valanarasu 23-03-1983
7 Fr. J.Jayaprakasam 24-03-1957
8 Fr. L.Christu Raj 24-03-1978
9 Fr . A .Sudharson 26-03-1984
10 Fr A.Devasagayam 27-03-1981
11 Fr. Joseph M Selvaraj 31-03-1954
 
APRIL
1 Fr. L.Paul velankanni 05-04-1981
2 Fr B.Yesu Prabhu 05-04-1983
3 Fr. M. Johnson 10-04-1948
4 Fr. G.Peterraj 12-04-1977
5 Fr. K. S.Gnana Jyothi 14-04-1955
6 Fr. A.John Baptist 15-04-1965
7 Fr. A.Jeyaseelan 15-04-1981
8 Fr. A.Edward 17-04-1979
9 Fr. P. Prakash 18-04-1986
10 Fr. C.Dayalaraj 22-04-1965
11 Fr. A.Maria Antony 24-04-1979
12 Fr. D. Martin Santhakumar 25-04-1976
13 Fr. D.Davidraj 28-04-1969
14 Fr. N.Victor Inbaraj 29-04-1968
 
MAY
1 Fr. M. Packiasamy 01-05-1941
2 Fr.P.Sugam Nayagam 02-05-1982
3 Fr. A.Octavius 03-05-1951
4 Fr.T.Johnny Edakkara 05-05-1952
5 Fr. P. J.Xavier 06-05-1928
6 Fr. P.Leo Maria Joseph 06-05-1981
7 Fr. T. Ignasi 07-05-1954
8 Fr.M.Rajan 10-05-1982
9 Fr. S.Raj Kumar 21-05-1987
10 Fr. L.John Stephan 25-05-1968
11 Fr.S.A.Gnanasekar 25-05-1982
12 Fr. A.Nambikairaj 26-05-1935
13 Fr. Y.Sathishraj 27-05-1983
14 Fr. A. Pancras 29-05-1956
15 Rev Msgr. I.John Robert 29-05-1963
16 Fr. A.Sunderraj 29-05-1974
17 Fr. R.Sigamani 30-05-1986
 
JUNE
1 Fr. M.Backia Raj 01-06-1982
2 Fr.Mangaladavid 03-06-1971
3 Fr. R .Antony Raj 05-06-1983
4 Fr. A. Chinnasamy 05-06-1989
5 Fr. Dinesh 06-06-1987
6 Fr. I.Anthoni Selvaraj 07-06-1978
7 Fr. B. Arokia Nirmal Raj 08-06-1984
8 Fr.S.C.Jeyakumar 14-06-1983
9 Fr. S.Arul Doss 15-06-1977
10 Fr.M .Johnson 17-06-1984
11 Fr. C.Arputharaj 20-06-1981
12 Fr. M.Peter Raj 23-06-1976
13 Fr T.Prem Kumar 23-06-1982
14 Fr. A.Vincent 26-06-1972
15 Fr. A.Arockiasamy 26-06-1975
16 Fr. L. Joseph 26-06-1985
17 Fr. I.Arokiasamy 27-06-1958
18 Fr. Amalanathan 27-06-1975
18 Fr. J.Vincent Antoni Raj 28-06-1980
19 Fr. S. John Peter 29-06-1973
20 Fr. S.Daniel 30-06-1958
21 Fr. A. J.Jagadish 30-06-1975
22 Fr. A.Paul Bosco 30-06-1978
     
     
 
JULY
1 Fr. L.Susainathan 02-07-1956
2 Fr.P.Gnanasekar 17-07-1982
3 Msgr. M.Joe Lourdusamy 24-07-1956
4 Fr. S.Malaiyappan 25-07-1964
5 Fr. M.Amalanathan 27-07-1975
 
AUGUST
1 Fr. C.Antony Chinnappa Xavier 01-08-1976
2 Fr. M.Irudayasamy 02-08-1971
3 Fr. Motchanathan 05-08-1969
4 Fr M.Devanesan 06-08-1981
5 Fr. N. Sagayanathan Kanikairaj 08-08-1975
6 Fr. M. Gregory 08-08-1988
7 Fr. C. Arun Kumar 11-08-1985
8 Fr. P. Daniel Sharma 11-08-1987
9 Fr. D.Panneerselvam 12-08-1962
10 Fr. S.Antony Rosario 13-08-1980
11 Fr. J.Irudayaraj 14-08-1963
12 Fr. A.Lourdu Xavier 14-08-1972
13 Fr. D.Paul Arockiam 16-08-1981
14 Fr. R.Susai Regis 19-08-1954
15 Fr. D.Arul John Bosco 20-08-1981
16 Fr. R.Lawrence 23-08-1972
17 Fr. S.Francis 24-08-1976
18 Fr. A.Anandaraj 27-08-1983
19 Fr.J.Amuthan 28-08-1991
20 Fr. D.Amalraj 29-08-1950
 
SEPTEMBER
1 Fr.A.Jonas Philomina Doss 01-09-1979
2 Fr. S.Jose Enchackal 03-09-1951
3 Fr. N.Arockia Doss 06-09-1970
4 Fr. K. A.Rayappa 08-09-1954
5 Fr. A.Bernard Velanganni 08-09-1972
6 Fr. R.James Vincent 10-09-1957
7 Fr. A. Yesu Durai 15-09-1984
8 Fr. M.Martin 19-09-1958
9 Fr. S.Sagayanathan 19-09-1973
10 Fr. M.Thangaraj 19-09-1974
11 Fr. G.Mathias 20-09-1940
12 Fr. M. A.Arockia Raj 20-09-1973
13 Fr. A.Lazar Velankanni 23-09-1981
14 Fr. Y.Anthony Raj 25-09-1953
15 Fr. A.Roy Lazar 28-09-1959
16 Fr. V.Kuriakose Kariakatt 30-09-1951
 
OCTOBER
1 Fr. S.Lazar Savarimuthu 02-10-1951
2 Fr. D.Arockiasamy 06-10-1978
3 Fr. S. Velankanni 09-10-1986
4 Fr. P.Albin Justus 14-10-1953
5 Fr. P.Alexander 24-10-1967
6 Fr. S.Paularasu 28-10-1977
 
NOVEMBER
1 Fr. B.Edwin Savariyappa 05-11-1980
2 Fr. Y.Arockiasamy 08-11-1958
3 Fr.Yesuraj 08-11-1964
4 Fr. S.Irudayaraj 08-11-1973
5 Fr. S.John Bosco 09-11-1949
6 Fr.S.Anbalagan 18-11-1980
7 Fr. I.Jeevagan 19-11-1985
8 Fr. S.Lua Thomas 25-11-1978
9 Fr. S.Richard Pereira 25-11-1978
 
DECEMBER
1 Fr. A.Anthony 02-12-1971
2 Fr. S.Antony Buddhan 05-12-1949
3 Fr. C.Matthew 05-12-1969
4 Fr. A.Sagaya Josephson 05-12-1979
5 Fr. P.Chinnappan 07-12-1977
6 Fr. P.John Bosco 08-12-1952
7 Fr.Velanganni Vinothraj 08-12-1974
8 Fr. N. T.Irudayaraj 09-12-1968
9 Fr.A.C.Savarimuthu 12-12-1947
10 Fr. S.Jesu Jayabalan 23-12-1975
11 Fr. A.Kulandesu 25-12-1958
12 Fr. A.Charles Jesu Doss 25-12-1974
13 Fr. A.Alphonse Doss 30-12-1948
14 Fr. S.Lourduswamy 30-12-1955